Czyste powietrze

Gminy Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”

  • 19-10-2022
W urzędzie gminy Żary w pokoju nr 207 funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu „Czyste powietrze”, prowadzony w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 15:00. W punkcie można uzyskać informacje na temat Programu i możliwości skorzystania z dofinansowania m.in. na wymianę starego kotła na nowy ekologiczny system ogrzewania oraz na ocieplenie budynku a także pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele/współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów i od rodzaju planowanej inwestycji.
Zmiana źródła ogrzewania na nowe bardziej efektywne przy jednoczesnej termomodernizacji budynku (ocieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej) to przede wszystkim korzyści ekonomiczne płynące ze zmniejszenia zapotrzebowania na paliwo i energię elektryczną niezbędne do funkcjonowania systemu ogrzewania.
Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.  
 
Dane z realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Żary - sprawdź

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją