Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w ŻŻOF

Utworzenie Żagańsko - Żarskiej Strefy Gospodarczej

  • 14-05-2018
 Projekt obejmuje kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Potencjalni inwestorzy otrzymają możliwość natychmiastowej realizacji swoich inwestycji. Projekt dotyczy:
• fragmentu strefy przemysłowej „Lotnisko”, położonej w północnej części miasta Żary o
powierzchni 5,7962 ha (uzbrojona zostanie w drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieć wodno - kanalizacyjną),
• strefy przemysłowej położonej na północ od ul. Asnyka w Żaganiu wzdłuż drogi krajowej nr 12 o powierzchni 10,3382 ha (uzbrojona zostanie w drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdowe drogi publiczne oraz sieć wodno - kanalizacyjną),
• strefy przemysłowej położonej w obrębie Kadłubia (Gmina Żary) zlokalizowana
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Żary (a dokładnie – strefy przemysłowej „Lotnisko” – po drugiej stronie drogi krajowej nr 27) o powierzchni 15,6979 ha (uzbrojona zostanie w drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieć wodno - kanalizacyjną),
• strefy przemysłowej położonej w miejscowości Tomaszowo o powierzchni 36,0297 ha (uzbrojona zostanie w sieć wodno - kanalizacyjną, drogi dojazdowe i wewnętrzne już istnieją).
Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych objętych projektem.
Na zakres kampanii promocyjnej składają się:
•Opracowanie i druk folderu (j. polski, niemiecki, angielski) z informacjami ekonomicznymi oraz informacjami nt. terenów inwestycyjnych w nakładzie
ok. 10.000 szt. – do dystrybucji podczas spotkań indywidualnych i/lub podczas imprez targowych.
•Stworzenie materiału multimedialnego (film i zdjęcia z wysokości) i jego umieszczenie na płytach lub pendrivach – do dystrybucji podczas spotkań indywidualnych i/lub podczas imprez targowych.
•Udział w targach oraz reklama w prasie specjalistycznej i/lub targowej.
•Reklama terenów inwestycyjnych na branżowych stronach internetowych (np.
www.ofertyinwestycyjne.pl).
 
Okres realizacji: od II kw. 2016 r. do II kw. 2018 r .
Całkowita wartość projektu: 26 110 716,21 pln
Dofinansowanie: 20 250 759,83 pln
Projekt realizowany w ramach Kontraktu Lubuskiego.
Podmioty projektu: Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary, Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żagań.
Grupy docelowe: potencjalni inwestorzy, mieszkańcy gmin ŻŻOF.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją