Kompleksowy program komunikacji

Informacja o realizacji projektu

  • 09-07-2020
Dobiega końca realizowany na terenie Gminy Żary projekt komunikacyjny, w ramach którego powstały 23 przystanki autobusowe wraz ze stojakami rowerowymi, 7 wiat rowerowych, gabloty wolnostojące z mapą obszaru żarsko-żagańskiego oraz 2 tablice informacji pasażerskiej. Przedsięwzięcie jest warte ponad 5,5 mln zł. Prawie 3,387 mln zł będzie wynosiło jego dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Kontraktu Lubuskiego.
 
Projekt obejmował zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzania flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko–Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu na terenie czterech jednostek samorządu terytorialnego powstało 80 wiat dla podróżnych i 30 wiat rowerowych. Liderem projektu jest miasto Żagań. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć w ramach projektu była budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ułańskiej w Żarach.
 
W Gminie Żary powstały nowe wiaty przystankowe w miejscowościach: Bieniów, Bogumiłów, Dąbrowiec, Lubanice, Lubomyśl, Łaz, Marszów, Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Olbrachtów, Olszyniec, Sieniawa Żarska i Złotnik.
Wiaty rowerowe zamontowano przy 7 szkołach podstawowych w miejscowościach: Bieniów, Grabik, Lubanice, Mirostowice Dolne, Olbrachtów, Sieniawa Żarska i Złotnik. Zamontowano również 5 gablot wolnostojących z mapą obszaru żarsko – żagańskiego w Biedrzychowicach Kadłubii, Mirostowicach Górnych i Drozdowie oraz 2 tablice informacji pasażerskiej usytuowane w Marszowie.
 
Projekt pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie: 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach,
Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Projekt komunikacyjny

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją