Przebudowa sieci wodociągowej

Informacja o realizacji projektu

  • 14-05-2018
 Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00010-65150 - UM0400034/17 w dniu 26.10.2017r. Gmina Żary realizuje inwestycję pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubomysl oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Gminie Żary". Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców Gminy Żary.
Pomoc na realizację inwestycji otrzymano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją