Interreg Polska- Saksonia 2014-2022

Zaproszenie do przesyłania informacji

  • 14-05-2018
W związku z tworzeniem nowej strony internetowej Gminy Żary  w ramach projektu pn. „Gmina Żary i Gablenz zapraszają” zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych tj. klubów sportowych, stowarzyszeń, fundacji, zespołów śpiewaczych, ośrodków noclegowych  o przesłanie aktualnych danych dotyczących działalności organizacji wraz z danymi teleadresowymi, kontaktem telefonicznym, e-mailowym oraz aktualnym zdjęciem (max. 3 szt.)
 
Powyższe dane należy przesłać e- mailowo na adres: e-mail lub e-mail lub dostarczyć na płycie CD/DVD pok. 202 w terminie do
30 października 2017r.
W przypadku nieotrzymania informacji w powyższym terminie na nowej stronie internetowej nie będzie informacji o danej organizacji czy podmiocie.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją