Ochotnicze Straże Pożarne

OSP Bieniów

  • 07-05-2018
Skład zarządu
 
Prezes- Winnicka Aneta
Naczelnik- Kowalczewski Bogumił
Wiceprezes- Czekała Łukasz
Z-ca Naczelnika- Warcholiński Piotr
Sekretarz- Ernestowicz Michał
Skarbnik- Kmiecik Krzysztof
Gospodarz- Winnicki Bogdan
Członek- Zakowicz Łukasz
 
Skład komisji rewizyjnej
1. Warcholiński Dawid
2. Miciniowska Krzysztofa
3. Kaźmierczak Mariusz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją