Ochotnicze Straże Pożarne

OSP Lubanice

  • 07-05-2018
Skład zarządu
 
Prezes- Kołoda Ryszard
Naczelnik- Winecki Rafał
Wiceprezes- Trzoski Artur
Sekretarz- Czaja Zdzisław
Skarbnik- Myśków Ireneusz
Gospodarz- Miciniowski Eugeniusz
Kronikarz- Kołoda Czesław
II Naczelnik- Zaremba Paweł
Członek- Wieczyński Tadeusz
Członek-Gronkowski Andrzej
 
Skład komisji rewizyjnej
1. Falkowski Eugeniusz
2. Czaja Bogumiła
3. Graczyk Benedykt 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją