Strefa inwestycyjna

Strefa inwestycyjna Gminy Żary

  • 02-07-2018
Strefa inwestycyjna Gminy Żary znajduje się pomiędzy drogą krajową nr 27 relacji Zielona Góra – Żary – Przewóz, a drogą powiatową 1076 F relacji Żary – Lubomyśl – Złotnik. Wielkość obszaru strefy to ok 15 ha.
 
Strefa została uzbrojona w:
- drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem po obu stronach drogi o szerokości 1,5 m.
- plac manewrowy o wymiarach 25x25 m.
- sieć wodociągową,
- sieć kanalizacyjną.
 
Szacunkowa cena sprzedaży za m2 – zostanie ustalona po sporządzeniu operatu szacunkowego.
- kontakt: Edyta Ciecierska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 68 470 73 28, mail: e-mail
Serdecznie zapraszamy do współpracy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowane działalnością na naszym terenie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją