Sprzedaż

Wójt Gminy Żary ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy, położonej w m. Łaz Nr 19, oznaczonej Nr ewidencyjnym działki 468/2 obręb Łaz, gmina Żary.

  • 04-09-2020
  • Autor: Barbara Klisowska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki