Budowa infrastruktury w m. Olbrachtów

Informacja o realizacji projektu

  • 20-03-2019
Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy nr 00254-6935-UM0410524/18 w dniu 15.11.2018r. Gmina Żary realizuje projekt pn. "Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Olbrachtów". Celem operacji jest rozwój infratstruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Żary poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Olbrachtów. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy wizerunku miejscowości, promocji terenów nie tylko Gminy Żary ale także całego obszaru Borów Dolnośląskich. Okres realizacji operacji: 15.11.2018 - 27.06.2019; kwota dofinansowania z EFRROW wynosi: 24.688,00 zł.
 
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poodziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją