Mamo, Tato! Chcę do przedszkola!

"Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary"

  • 13-07-2020
Gmina Żary w okresie 01.08.2019r. – 31.07.2020r. realizuje projekt  "Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i  jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT – umowa nr RPLB.08.01.01-08-0010/19-00.
 
Całość projektu opiewa na kwotę 350 191,25, w tym dofinansowanie wynosi: 297 662,56zł.
 
W ramach projektu w 2019 roku udało się zakupić wyposażenie nowej sali m.in.: stoły, krzesła, regały zamykane na rzeczy dzieci, leżaki wraz z pościelami do sypialni, biurko i krzesło dla nauczyciela, zestaw szafek do przechowywania książek, pomocy dydaktycznych, zabawek, czy szatnie korytarzowe otwarte. Zakupiono także pomoce dydaktyczne i zabawki. Zakupem, który cieszy się największym zainteresowaniem dzieci jest urządzenie Magiczny dywan.
 
Wyposażono także salę sensoryczno- terapeutyczną, w której prowadzone mogą być zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zajęcia wyciszające dla potrzebujących tego dzieci. Na wyposażenie składa się m.in. laptop z oprogramowaniem, radioodtwarzacz, huśtawka pająk, lina wspinaczkowa, tunel prosty, poducha sensoryczna, piłki sensoryczne, ścieżki i maty z fakturami oraz tabliczka ścienna do ćwiczenia motoryki.
 
W roku 2020 przeprowadzono 4 szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z dzieckiem przedszkolnym oraz z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wykonano rozbudowę placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni, co najbardziej ucieszyło przedszkolaki.
Po realizacji wszystkich zadań placówka poszczycić się może nie tylko bazą lokalową na bardzo wysokim poziomie, pięknym placem zabaw, ale także dobrze wykwalifikowaną kadrą, co zdecydowanie wpłynie na jej pozycję wśród placówek wychowania przedszkolnego w naszym rejonie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją