Zarządzanie gruntami

Zarządzenie Nr 0050.64.2022 Wójta Gminy Żary z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Żary w obrębie Grabik

  • 31-05-2022

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki