EUWT Geopark Łuk Mużakowa

Geopark Łuk Mużakowa

  • 24-01-2022
O utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Geopark Łuk Mużakowa” lubuski samorząd zabiegał sześć lat. To pierwsze tego typu ugrupowanie współpracy terytorialnej na polsko-niemieckim pograniczu. Jego głównym celem jest koordynacja, ułatwianie i wspieranie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej pomiędzy jego członkami, z korzyścią dla zrównoważonego rozwoju obszaru Geoparku Łuk Mużakowa.
EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa stawia sobie ponadto za cel przyczynienie się do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej.
Polska reprezentacja w Ugrupowaniu to gminy Brody, Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary, miasto Żary oraz Województwo Lubuskie.
Zadania EUWT to reprezentacja polsko-niemieckiego Geoparku Łuk Mużakowa na zewnątrz, opracowanie planów, koncepcji i strategii w zakresie edukacji geologicznej i ogólnej edukacji ekologicznej, w szczególności dzieci i młodzieży, oraz w zakresie infrastruktury geoturystycznej, wspieranie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Geoparku Łuk Mużakowa, realizacja działań z zakresu public relations, edukacji, a także projektów polsko-niemieckich z tych zakresów, samodzielnie lub we współpracy z podmiotami trzecimi, a także współpraca przy opracowywaniu dokumentacji geologicznej i historycznej na rzecz zrównoważonego rozwoju Geoparku, współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturalnego, ochrony krajobrazu i przyrody ożywionej, pozyskiwanie środków finansowych. 
Podczas  posiedzenia w dniu 10.01.2022r. wybrano Przewodniczego Zgromadzenia. Został nim Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak.
Przyjęto też m.in. uchwałę o naborze na stanowisko Dyrektora EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa i trybie jego zatrudnienia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją