Pomoc dla Ukrainy

Jednorazowa pomoc w wysokości 300zł

  • 16-03-2022
Uprawniony do wsparcia jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.
 
W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?
Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy na miejsce pobytu w Polsce.
Dla osób przebywających na terenie Gminy Żary (wiejska):
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Żarach, Aleja Jana Pawła II 6, pok.305
Telefon kontaktowy : 68 470 73 21,  68 470 73 38,  68 470 73 39
 
Sposób wypłaty .
Na wskazane konto bankowe (polskie) lub w kasie .

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki