Cyfrowa Gmina

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

  • 23-05-2022
Gmina Żary przystąpiła do realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W ramach projektu zmodernizowana i rozbudowana zostanie serwerownia, zakupiony nowy sprzet komputerowy dla placówek oświatowych. Dla pracowników urzędu zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa
Okres realizacji projektu: 23.03.2022 - 30.09.2022r.
Wartość projektu: 307.708,55 zł
Kwota dofinansowania: 307.708,55 zł
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją