Cyfrowa Gmina- Granty PPGR

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu„ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

  • 27-09-2022
Gmina Żary przystąpiła do realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina" i otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach którego uczniowie z terenu gminy Żary, którzy spełnili warunki objęcia wsparciem otrzymają sprzęt komputerowy (laptopy, komputery stacjonarne lub laptopy).
Wartość projektu: 187 739,82 zł
Kwota dofinansowania: 114 500 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją