Aktualności

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

  • 13-09-2023
W związku ze złożeniem dnia 12.08.2023 r. oferty na realizację zadania publicznego pn. „Okręgówka” w Sieniawie Żarskiej przez Ludowy Zespół Sportowy „Delta” Sieniawa Żarska informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571)  zamieszcza się ofertę:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,     
  • na stronie http://www.gminazary.pl,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 września 2023 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
  • osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Żary (parter budynku),
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki