Aktualności

Patriotycznie w Gminie Żary

  • 15-11-2023
Lubanice kolejny rok z rzędu były stolicą piosenki patriotycznej. Organizatorem Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych była Szkoła Podstawowa w Lubanicach. Impreza odbyła się 8 listopada 2023r. w świetlicy wiejskiej.
Wśród Gości zaproszonych nie zabrakło Wójta  Gminy Żary pana Leszka Mrożka, Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Gminy Żary – pani Barbary Litewki, sołtysów wsi Lubanice i Surowa, dyrektorów szkół gminnych, rodziców i opiekunów.
W przeglądzie wzięło udział 18 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Wśród nich byli soliści oraz zespoły- uczniowie szkół z terenu gminy Żary. Zaprezentowali pieśni i piosenki patriotyczne o różnorodnym nastroju i związane z różnymi wydarzeniami z historii Polski. Śpiewali o tęsknocie za ojczyzną, o trudach walki narodowowyzwoleńczej oraz o codziennym losie walczących o wolność ojczyzny. Wszystkie występy były bardzo uroczyste, wzruszające i piękne.
Dla jury przeglądu - pani Lucyny Kliszczak, pani Teresy Dudzik oraz pani Zdzisławy Romanowskiej, nagrodzenie i wyróżnienie niektórych uczestników nie było sprawą prostą, gdyż poziom wszystkich wykonań był wysoki.
Ostatecznie nagrodzono:
w I kategorii wykonawczej (dzieci przedszkolne i klasa I)  - zespół „Parka” z Lubanic,
w II kategorii wykonawczej (klasy II-IV) – zespół „Oremus Junior” ze Złotnika , w III kategorii wykonawczej (klasy V-VIII) – solistkę Gabrielę Zatylną (SP Lubanice) i zespół „Oremus”(SP Złotnik).
Wyróżnienia przyznano: Hannie Sobańskiej (SP Bieniów), zespołowi Hania-Sofi-Milena (SP Bieniów), Wiktorii Łach (ZS Grabik), Konradowi Myślińskiemu (SP Mirostowice Dolne), Zofii Terleckiej (SP Olbrachtów).
Organizacja Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych możliwa była dzięki wsparciu Urzędu Gminy Żary i Wójta Gminy Żary Pana Leszka Mrożka, Państwa Anny i Eugeniusza Ślawskich oraz Pana Romana Lichwiarza. Nad przygotowaniem i sprawnym przebiegiem całej uroczystości czuwali pracownicy Szkoły Podstawowej w Lubanicach.
Wszystkim Gościom, Rodzicom, Opiekunom i Uczniom dziękujemy za udział w Gminnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych w Lubanicach i zapraszamy do udziału w kolejnej jego edycji w przyszłym roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

22Galeria zdjęć: Lubanice przegląd 23

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją