Aktualności

Mamy ponad 580 tys. zł na usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Ruszamy z programem!

  • 07-02-2024
Gmina Żary pozyskała dokładnie 581 tys.  553 zł  z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością na rok 2024. 30. stycznia br. została zawarta umowa  w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków. 
Jest to forma ogólnodostępnego wsparcia w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Program będzie realizowany do końca grudnia 2024r.
Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024
 
 
Szczegółowe informacje o zakresie usług znajdziecie w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki