Aktualności

Przekazanie nowego samochodu pożarniczego

  • 19-10-2018
W dniu 17 października 2018 r. nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie Żarskiej przy udziale Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka oraz przedstawicieli władz powiatowych i Komendanta PSP w Żarach.
Projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.” o wartości 
1 919 366,00 euro  realizowany jest w  Powiecie Żarskim oraz  Powiecie Görlitz. Okres realizacji projektu: 2018.03.01 - 2020.01.31. Jednym z partnerów projektu jest Gmina Żary dla której wartość projektu wynosi 1 398 096,00 zł.
Celem projektu jest stworzenie polsko niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stałą wymianę doświadczeń, szkolenia, ćwiczenia po obu stronach granicy oraz poprawa skuteczności interwencji.
Realizacja projektu przewiduje doposażenie OSP Sieniawa Żarska w samochód ratowniczo - gaśniczy wyposażony w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznoekologicznych oraz z innowacyjnym systemem piany sprężonej umożliwiającym gaszenie urządzeń pod napięciem o wartości – 1 265 670,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Przekazanie samochodu strażackiego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją