Aktualności

Ogłoszenie w sprawie zmiany studium - Sieniawa Żarska

  • 22-02-2019
Wójt Gminy Żary zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla terenu położonego w obrębie wsi Sieniawa Żarska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki