Aktualności

Komunikat w sprawie strajku nauczycieli

  • 05-04-2019
W związku z brakiem informacji o zawarciu porozumienia organizacji związkowych z rządem poniżej lista szkół z terenu gminy Żary, których pracownicy zadeklarowali przyłączenie się do strajku od 8 kwietnia:
- Szkoła Podstawowa w Bieniowie,
- Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych,
- Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie,
- Zespół Szkół w Grabiku.
 
W związku powyższym Urząd Gminy Żary informuje:
- autobusy wraz z opiekunem jeździć będą według stałych rozkładów jazdy,
- obiady będą dostarczane do szkół zgodnie ze stałym harmonogramem,
- opieka (bez zajęć dydaktycznych i wychowawczych) organizowana będzie przez dyrektorów szkół wedle bieżących potrzeb,
- żadne dziecko, które pojawi się w szkole lub placówce wychowania przedszkolnego nie zostanie bez opieki.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją