Roczny program współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

  • 06-09-2022
Zapraszamy do udziału w konsultacjach mających na celu opracowanie programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 07.09.2022 r., zakończenia na 22.09.2022 r. W załączniku Zarządzenie Nr 0050.106.2022 Wójta Gminy Żary z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” oraz formularz zgłoszenia uwag.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki