Ochotnicze Straże Pożarne

OSP Marszów

  • 07-05-2018
Skład zarządu
 
Prezes- Gardzijewska Grażyna
Naczelnik- Kuczewski Zbigniew
Wiceprezes- Borejszo Agata
Sekretarz- Kamola Bożena
Skarbnik- Król Artur
Gospodarz- Ganczar Stanisław
Kronikarz- Gardzijewska Anna
Członek- Gardzijewski Marcin
 
Skład komisji rewizyjnej
1. Jackiewicz Marian
2. Kinal Franciszek
3. Salamon Eugeniusz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją