Ochotnicze Straże Pożarne

OSP Mirostowice Dolne

  • 07-05-2018
Skład zarządu
 
Prezes- Witka Zbigniew
Naczelnik- Szymczak Michał
Wiceprezes- Łagosz Łukasz
Z-ca Naczelnika- Witka Krzysztof
Skarbnik- Mielczarek Jarosław
Gospodarz- Woźniak Staisław
Sekretarz- Witka Magdalena
Członek- Nawój Adrian
 
Skład komisji rewizyjnej
1. Szymczak Łukasz
2. Sielski Adrian
3. Michalewski Marcin

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją