Budowa placu zabaw w Sieniawie Żarskiej

Informacja o realizacji projektu

  • 14-05-2018
Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy nr 00010-6935-UM410094/17 w dniu 21.06.2017r. Gmina Żary realizuje projekt pn. "Budowa placu zabaw w Sieniawie Żarskiej". Celem operacji jest stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego mieszkańcom w Sieniawie Żarskiej, poprzez budowę placu zabaw. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy wizerunku miejscowości, promocji terenów nie tylko Gminy Żary ale także całego obszaru Borów Dolnośląskich.
 
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poodziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją