Wykazy nieruchomości do sprzedaży, najmu, dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2021 WÓJTA GMINY ŻARY z dnia 8 września 2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem socjalny, dotyczącego lokalu mieszkalnego Nr 6, położonego w budynku wielolokalowym w m. Bogumiłów Nr 14, na działce oznaczonej Nr 60/2, gmina Żary

  • 10-09-2021

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki