Wykazy nieruchomości do sprzedaży, najmu, dzierżawy

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w trybie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny, oznaczonych nr 115/2, 115/3 i 319 obręb Łukawy oraz nr 666 obręb Lubanice, gmina Żary.

  • 22-01-2024

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki