Sprzedaż

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, dot. nieruchomości położonej w m. Łaz Nr 19, oznaczonej Nr ewidencyjnym działki 468/2 obręb Łaz, gmina Żary.

  • 09-06-2020

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki