Mamo, Tato! Chcę do przedszkola!

Informacja o realizacji projektu

  • 08-05-2020
Gmina Żary realizuje projekt pt. „Mamo, Tato! Chcę do przedszkola! Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Żary” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Projekt – realizowany jest od 01.08.2019 do 31.07.2020 a jego celem jest  zwiększa dostępu do wychowania przedszkolnego dla 20 dzieci z Gminy Żary o statusie wiejskim w nowo utworzonym oddziale w Gminnym Przedszkolu w Grabiku oraz upowszechnianie wysokiej jakości wychowania przedszkolnego.
 
W ramach projektu będzie realizowany kompleksowy program rozwojowy OWP, odpowiadający na zdiagnozowane potrzeby, obejmujący:
-doskonalenie kompetencji nauczycieli OWP.
-zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
-zakup wyposażenia kuchennego
-utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych
-rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy budynku OWP.
Całkowita Wartość projektu: 350.191,25 pln; Dofinansowanie: 297.662,56 pln.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją