Zarządzanie gruntami

Zarządzenie nr 0050.5.2022 Wójta Gminy Żary w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żary

  • 19-01-2022

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki