Zarządzanie gruntami

OGŁOSZENIE NR 0050.32.2024 WÓJTA GMINY ŻARY z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2023 rok, położonych na obszarze Gminy Żary

  • 28-03-2024

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki