Gmina Żary i Neuhausen / Spree zapraszają

Gmina Żary i Neuhausen / Spree zapraszają

  • 11-06-2021
Gmina Żary realizuje projekt pn. „Gmina Żary i Neuhausen / Spree zapraszają”, dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr" dla Programu Współpracy  INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020.
Partner wiodący:Gmina Żary
Cel projektu: promocja obszaru przygranicznego, jego walorów turystycznych i przyrodniczych oraz rozwinięcie i wzmocnienie kilkuletniej wsdpólpracy polsko-niemieckiej Gminy Żary i Neuhausen/Spree poprzez organizację współnego konkursu fotograficznego oraz opracowanie materiałów promocyjnych.
Grupa docelowa: mieszkańcy pogranicza polsko-brandenburskiego
Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.01.2022
Wartość projektu: 15.702,18 euro
Kwota dofinansowania: 13.346,85 euro
Opis projektu: Projest realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),  Funduszu Małych Projektów (FMP). W celu promowania obszaru pogranicza, Gmina Żary i Neuhausen/Spree zorganizują wspólny konkurs fotograficzny dla mieszkańców obu gmin. Uczestnicy konkursu sami będą decydować co jest warte pokazania na terenie ich gminy. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone i będą stanowiły materiał do stworzenia polsko-niemieckiego kalendarza. W ramach projektu opracowane zostaną również foldery oraz film promujący obie gminy. W grudniu 2021 r. rezultaty projektu zostaną przedstawione podczas wspólnego podsumowania projektu.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją