Cyfrowa Gmina- Granty PPGR

Grant PPGR- przypomnienie o obowiązku złożeniu oświadczenia

  • 29-12-2023
W związku z faktem, że 21 marca 2023 r. wniosek rozliczający został zatwierdzony, przypominamy, że zgodnie z wdrożoną procedurą monitorowania efektów projektu co 10 miesięcy należy składać oświadczenie.
Pierwszy termin złożenia oświadczenia mija 20 stycznia 2024 r. Uzupełnione i podpisane oświadczenie należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Żary.
W przypadku otrzymania kilku sztuk sprzętu , należy złożyć osobne oświadczenia na każdą umowę darowizny.
Wzór oświadczenia do pobrania pod linkiem: Cyfrowa Gmina- Granty PPGR – Gmina Żary (gminazary.pl)
W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary Barbara Gosławska - 68 363 00 40.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją