Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Wydarzenia

Sołtysi rady sołeckie Łazu oraz Drozdowa i Rusocic

Za nami ostatnie zebrania sołeckie i wybory gospodarzy i rad sołeckich. Poznajcie nazwiska sołtysów i rad sołeckich w Łazie oraz Drozdowie i Rusocicach.
Nowi sołtysi i członkowie rad sołeckich otrzymali gratulacje z rąk Leszka Mrożka, Wójta Gminy Żary.
W Łazie  jedynym kandydatem na sołtysa był Krzysztof Jurkiewicz. Na 58 obecnych na zebraniu głos na niego oddało 57 mieszkańców. W radzie sołeckiej znaleźli się: Kamil Kubiszyn, Paweł Binko, Dorota Jurkiewicz, Adam Wilga, Mateusz Lewandowski, Dariusz Rogalski, Paweł Manzelewski.
 
Zmienił się sołtys w Drozdowie. Od teraz wsią rządzić będzie Beata Rak, a pomagać będzie jej 4-osobowa rada w następującym składzie: Krzysztof Bzowski, Wiesława Karatysz, Klaudia Kurzawska, Grażyna Kurzawska.
Wszystkim życzymy owocnej pracy!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Galeria laz drozdow

Zmiany w sołectwach. Kto sołtysem Miłowic i Stawnika

W obu miejscowościach mieszkańcy postawili na nowych gospodarzy. Poznajcie ich decyzję. Nowym sołtysom i ich "pomocnikom" pogratulował Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
W Miłowicach na zebraniu wyborczym 11 lipca br. postanowili powierzyć funkcję sołtysa Agnieszce Sadowy-Waszak, a do nowej rady sołeckiej wybrali następujących przedstawicieli: Magdalenę Pietek, Pawła Sałandziaka, Barbarę Litewkę, Wiesławę Sygulską i Katarzynę Stromidło.   
 
Sołtysem Stawnika na kolejne 5 lat będzie Artur Dankowski, a do rady sołeckiej, która będzie go wspierać w realizacji zadań inicjatyw  na rzecz mieszkańców weszli: Dariusz Gałandziej, Leszek Chowaniec, Joanna Harciarek, Zbigniew Kubiszyn, Paweł Harciarek.
Gratulujemty wyboru i życzymy samych dobrych decyzji i owocnej pracy!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Galeria milowice

Perłowe Gody Czerwonej Jarzębiny w Lubanicach

Jubileusz 30-lecia, który odbył się 6 lipca br.  Zespołu Śpiewaczego Czerwona Jarzębina pod kierunkiem Lucyny Kliszczak i zgromadził wielu przyjaciół i sympatyków grupy.
Przybyłych na uroczystość zacnych Jubilatów oraz wszystkich tych, którzy cenią, szanują i kochają Czerwoną Jarzębinę, serdecznie powitała kierowniczka przybliżając 30-letnią historię działalności zespołu.
Dzisiaj tworzą go: Lucyna Kliszczak, Henryka Sadowa, Bogumiła Czaja, Zdzisław Czaja, Teresa Micinowska, Ewa Garbowska, Kazimiera Kołoda, Ryszard Kołoda, Urszula Polit, Edward Gronkowski, Marcin Ostrowski, Tadeusz Wieczyński, Elżbieta Hamerla, Jan Hamerla i Zdzisława Romanowska. Instruktorem muzycznym zespołu jest Henryk Romanowski.
 Pośród znakomitych gości nie mogło zabraknąć Leszka Mrożka, Wójta Gminy Żary, który podziękował Jubilatkom za krzewienie tradycji ludowych  i promocję gminy, życząc sukcesów, niegasnącego entuzjazmu, pasji twórczej, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata działalności. Na ręce każdej z członkiń zespołu  przekazał listy gratulacyjne. Zespół otrzymał też z rąk gospodarza talon na 2.000 zł.   
Święto było okazją do zaprezentowania krótkiego recitalu odzwierciedlającego  dorobek artystyczny zespołu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: 24 Jubileusz Czerwona JArzębina

Ciepło, oszczędnie i ekologicznie w Bieniowie

Na dniach rozpocznie się remont świetlicy wiejskiej w Bieniowie. Leszek Mrożek Wójt Gminy Żary podpisał umowę na modernizację obiektu z żarską spółką A. D. W. Artura Mikołajczyka.
Roboty obejmą ocieplenie budynku świetlicy, wymiana stolarki okiennej, odnowienie ścian, montaż fotowoltaiki powstanie też nowa elewacja.
- Dbamy aby inwestycje na naszych obiektach spełniały efekt ekologiczny jak i oszczędnościowy- tłumaczy wójt.- W ramach umowy firma położy nowe dywaniki asfaltowe na dwóch odcinkach dróg prowadzących do świetlicy.
Całość zadania ma kosztować 2 mln 736 tys.750 zł, z czego Gminie udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 mln 957tys 060 zł dofinansowania.
Prace mają się zakończyć do połowy sierpnia 2025r.

Mieszkańcy wybrali swoich sołtysów

Poznajcie wyniki wyborów w sołectwach: Surowa, Olbrachtów i Olszyniec. Gospodarz Gminy Leszek Mrożek złożył gratulacje nowo wybranym sołtysom i radom sołeckim  życząc udanej pracy i smacyh trafnych decyzji w zarządzaniu miejscowościami.
W Surowej Stanisław Perczyński jeden z najdłużej „panujących” sołtysów w naszej gminie, będzie troszczył się o dobro wsi i mieszkańców przez kolejne 5 lat. Pomocą będzie mu służyła rada sołecka w następującym składzie: Bernadeta Graczyk, Dariusz Perczyński, Mariusz Troski, Przemysław Czarnecki, Ewa Korona.
 
Jan Gajda został wybrany po raz szósty na sołtysa Olbrachtowa. W pracy na rzecz wsi będą mu pomagali członkowie rady sołeckiej:  Joanna Lewandowska, Teresa Jackiewicz, Józef Jackiewicz, Piotr Śrutwa, Robert Dyba, Ireneusz Pawlaczyk, Edyta Filipiuk.
 
Natomiast w Olszyńcu po raz pierwszy funkcję sołtysa mieszkańcy powierzyli Edycie Bartkiewicz. W rządzeniu wsią wspierać ją będzie nowo wybrana rada sołecka.  W jej szeregach znaleźli się: Agata Lechocka-Wąsowicz, Sylwia Zienkiewicz, Grzegorz Nowak, Klaudia Czyżewska, Wioletta Krzyżanowska, Kamila Bartkiewicz.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: GALERIA SUROWA OLSZ OLBRA

Znasz swego sołtysa? Mieszkańcy zdecydowali

Zobacz kto rządzi w Łukawach, Lubomyślu i Złotniku. Zebrania wyborcze w tych czterech miejscowościach odbywały się od 24-do 25 czerwca br.
Gratulacje zwycięzcom złożył Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
Spraw Złotnika będzie nadal pilnować Małgorzata Tymińska, która otrzymała 41 głosów poparcia. W radzie sołeckiej zasiadają: Jacek Krasowski, Małgorzata Porębska, Małgorzata Kalisz, Jacek Kalisz, Leszek Tymiński, Danuta Tytoń, Jakub Zielonka, Krystian Zielonka, Weronika Muła.
Bez zmian także w Lubomyślu. Tu mieszkańcy postanowili zaufać kolejny raz Genowefie Jurec. W skład rady sołeckiej weszli: Dorota Siemińska, Wioletta Woźny, Krystian Makuć, Tomasz Jurec, Paulina Siemińska, Piotr Jurec, Helena Zdanowicz-Kucia.
Zmian chcieli mieszkańcy Łukaw. Tu na sołtysa wybrano Barbarę Głowacką-Sandałę. W pracy pomagać jej będzie 4-osobowa rada sołecka w składzie: : Marcin Ratajczak, Stanisław Ligęza, Adam Ziółkowski, Karol Sandała.
 
Gratulujemy wybranym i życzymy satysfakcji oraz uznania w oczach mieszkanców. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: NOWA GALERIA LUBOM ZLOT LUKAW

Dalej będą rządzić w swoich miejscowościach

W Marszowie, Siodle i Mirostowicach Górnych funkcje sołtysów powierzono dotychczasowym gospodarzom miejscowości. Tu władze wsi wybierano w dniach 26-28 czerwca br.
Gospodarzom poszczególnych wsi pogratulował wyboru Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
 W Marszowie sołtysem kolejny raz wybrano Monikę Ganczar. Na 28 mieszkańców uczestniczących w wyborach otrzymała poparcie 25. Skład rady sołeckiej wygląda następująco: Grażyna Gardzijewska, Beata Lachowska, Gabriel Gardzijewski, Marzena Mankiewicz, Mariola Chmielowska.
 
W Siodle wygrał Leszek Kasprów. Wraz z nim o sprawy wsi zabiegać będzie 7-osobowa rada sołecka:
Urszula Turoń, Sławomir Dobosz, Teresa Kozińska, Agnieszka Marciniszyn, Dariusz Kubiński, Jan Nowaczyk, Kamila Pękala.
 
Andrzej Walczak  Mirostowic Górnych otrzymał 83 głosy.
W skład rady sołeckiej weszli: Czesław Pisarski, Adam Zwolski, Dominika Sereda, Janusz Werstler, Monika Korab, Angelika Mikołajczuk.
Gratulujemy i  życzymy owocnej pracy!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: RADA siodlo górne

W Bieniowie po nowemu, Lubanice , Włostów/Dąbrowiec bez zmian

Znamy nazwiska nowo wybranych sołtysów w Bieniowie, Lubanicach, Włostowie i Dąbrowcu.Wybory odbywały się 4 i 5 lipca br.
Nowym sołtysom gratulacje złożył Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary. W Lubanicach zwyciężył dotychczasowy sołtys – Przemysław Tomaszewski. Do rady sołeckiej weszli: : Anna Kuczko, Grzegorz Pietrowiak, Anita Miciniowska, Łukasz Miciniowski, Marcin Micinowski, Maria Falkowska, Anna Urszulak, Barbara Kmiecik, Andrzej Pietrowiak.
Angelika Janiak na kolejne 5 lat została wybrana na sołtysa Włostowa i Dąbrowca. W radzie sołeckiej pracować z nią będą: Agnieszka Stodolska, Paulina Zienkiewicz, Sebastian Janiak, Joanna Krasowska, Jolanta Chmielewska, Dominika Tomaszewicz, Patryk Białowąs.
Za to w Bieniowie mieszkańcy zdecydowali powierzyć swoje sprawy w ręce nowej sołtys - Janiny Thomas. W pracy na rzecz sołectwa wspierać ją będą: Konrad Antosz, Emilia Senyk, Aneta Winnicka, Paulina Borowczak, Michał Antosz, Małgorzata Kaźmierczak
 
W galerii znajdziecie zdjęcia nowych składów rad sołeckich.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: 24 Rada Lubaanice

Kto sołtysem, kto w radzie sołeckiej

Wybory sołtysów i rad sołeckich trwają. W dniach od 1-3 lipca mieszkańcy wybierali swoich gospodarzy w  Grabiku, Mirostowicach Dolnych i Sieniawie Żarskiej.
Na zdjęciu nowo wybrani sołysi wraz z Wójtem Leszkiem Mrożkiem
 
W  Mirostowicach Dolnych przez najbliższe 5 lat o sprawy mieszkańców troszczyć się będzie Anna Kałwa, która otrzymała poparcie 113 osób( na 129 obecnych na zebraniu wiejskim 1 lipca br.).  W skład rady sołeckiej weszli: Stanisław Nawój, Honoriusz Silwanowicz, Małgorzata Ochnicka-Dobek, Amanda Olszewska, Ewa Dudek, Daniel Karpowicz, Katarzyna Ślesińska.
W Sieniawie Żarskiej ponownej reelekcji doczekał się Krzysztof Stefanowicz. Na 78 obecnych na zebraniu  poparcie uzyskał od 75 mieszkańców. Tutaj skład rady sołeckiej przedstawia się następująco: Dawid Nowakowski, Marcin Buczkiewicz, Grzegorz Tymiński, Daniel Norko, Krzysztof Urbanowicz.
 
Nowego sołtysa ma Grabik. Na kolejne 5 lat tę odpowiedzialną funkcję prawie 100-proc. poparciem mieszkańcy powierzyli Arturowi Karpińskiemu. W radzie sołeckiej znaleźli się: Katarzyna Cielecka, Beata Karpińska, Kamila Bernat, Joanna Marusiak, Marzena Wojciechowicz.
 
W galerii znajdziecie składy rad wszystkich trzech miejscowości

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: RADA GRABIK M DOLNE SIENIAWA

Stypendia Wójta Gminy Żary

Wnioski  o stypendium artystyczne, naukowe oraz sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Żary i reprezentujących  Gminę Żary, oraz mieszkańców Gminy Żary można składać w biurze podawczym. Termin składani wniosków upływa 15 lipca 2024r.
O jednorazowe stypendium za osiągnięcia sportowe dla dziecka w wieku od 7-18 lat mogą ubiegać się rodzice bądź trener. Dziecko musi być mieszkańcem Gminy Żary, lub realizować obowiązek szkolny w jednej ze szkół prowadzonych przez Gminę Żary. Szczegółowe regulacje oraz wniosek dotyczący tego stypendium znajdują się w Uchwale nr XXX/316/21 Rady Gminy Żary  z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendium za osiągnięcia sportowe.
 
O jednorazowe stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej dla dziecka w wieku od 7-18 lat mogą ubiegać się rodzice bądź trener. Dziecko musi być mieszkańcem Gminy Żary, lub realizować obowiązek szkolny w jednej ze szkół prowadzonych przez Gminę Żary. Szczegółowe regulacje oraz wniosek dotyczący tego stypendium znajdują się w Uchwale nr XXVII/293/21 Rady Gminy Żary  z dnia 27 maja 2021 w sprawie ustanowienia i określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
 
Uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żary oraz reprezentujących w danym konkursie/ zawodach tę szkołę zapraszamy do ubiegania się  o comiesięczne  stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, naukowej i sportowej.
Wniosek może być złożony przez  wychowawcę, dyrektora szkoły, nauczyciela prowadzącego lub rodzica.
Szczegółowe regulacje oraz wniosek dotyczący tego stypendium znajdują się w Uchwale nr VII/80/19 Rady Gminy Żary  z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
1 2 3 4 5 6 ... 37
Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej