• Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Strażacy z Gminy Żary nagrodzeni

Zarząd Gminny ZOSP RP WL w Żarach zajął I miejsce w XIII Edycji Ogólnopolskiego Programu Strażacy PSP i OSP w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”.
 
Gratulujemy

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Ognisty Ratownik Gorąca Krew

Inicjatywa DiscoverEU

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje, iż Komisja Europejska otworzyła II nabór zgłoszeń do inicjatywy DiscoverEU -skierowanej do 18-letnich Europejczyków, w ramach której, mogą ubiegać się o darmowy  bilet na nawet miesięczną podróż po Europie latem przyszłego roku. 
Celem DiscoverEU jest stworzenie młodym ludziom okazji do odkrywania bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, poznawania nowych ludzi, uczenia się od innych kultur oraz poczucia, co to znaczy być Europejczykiem. W ramach programu zwycięzcy otrzymają bilet na podróż między 15 kwietnia a 31 października 2019 r., mogąc podróżować przez okres od jednego do trzydziestu dni. Młodzi ludzie mogą też podróżować w grupie do 5 osób.
 
Do udziału w DiscoverEU mogą zgłaszać się obywatele krajów członkowskich UE urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2000 r. a 31 grudnia 2000 r.
 
Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego, gdzie należy się zarejestrować i podać swój plan podróży. Na portalu znajdują się też szczegółowe informacje i warunki udziału, z którymi należy się zapoznać przed dokonaniem zgłoszenia:http://europa.eu/youth/dicsovereu_pl
UWAGA:Termin zgłoszenia upływa we wtorek 11 grudnia 2018 o godz. 12.00.
 
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie odpowiedzi udzielonych w quizie, składającym się z pięciu pytań wielokrotnego wyboru dotyczących europejskiej kultury i różnorodności, unijnych inicjatyw skierowanych do młodych ludzi, zbliżających się wyborów do parlamentu europejskiego oraz dodatkowego pytania na temat związany z drugą edycją konkursu.
 
Komisja zachęca do udziału szczególnie osoby mające specjalne potrzeby lub znajdujące się w trudniejszej sytuacji społecznej. Komisja udostępni osobom o specjalnych potrzebach informacje i wskazówki oraz pokryje koszty niezbędnej specjalnej opieki podczas podróży (np. osoba towarzysząca, pies przewodnik dla osób niedowidzących itp.).
 
W I edycji DiscoverEU udział wzięło 15 tys. młodych Europejczyków. Zachęcamy serdecznie młodych Lubuszan do udziału w inicjatywie!

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2019 roku

  • 29-11-2018
  • Autor: Małgorzata Ostrowska
  • drukuj
Wójt Gminy Żary ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2019 roku w następujących zakresach:
- w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej, link
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,link
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa, link
- w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym link .
Termin składania ofert: 21 grudnia 2018r. do godz. 15.00.

Uwaga! Sprzedaż autobusu!

Zapraszamy do kupna autobusu:
Marka: AUTOSAN, wersja: TRAMP, model: A0909 L.01 12,5t, rok produkcji: 2005, przebieg: 342 tyś. km.
Cena: 28 100zł do negocjacji.
W załączeniu zdjęcia, autobus można oglądać od poniedziałku do piątku, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Więcej informacji: Sekretarz Gminy Żary- Radosław Pogorzelec- 68 470 73 12.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
czytaj dalej

Stypendia sportowe

Szanowni Państwo,
 
Fundusz Natalii Partyki uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.
Natalia Partyka - czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w tenisie stołowym - utworzyła fundusz stypendialny, który od trzech lat przyznaje stypendia dla zdolnych sportowców.
Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki

Informacja dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie

Zgodnie z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 07.11.2018 roku wynosi 100% limitu o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).
            Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Żary do końca bieżącego roku nie może udzielać rolnikom pomocy w formie de minimis (np. ulg, umorzeń).
W załączeniu stosowne pisma.

Załączniki

Turniej Tenisa Stołowego w Olbrachtowie

10.11.2018 r. w Olbrachtowie odbył się turniej tenisa stołowego w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Do zmagań przystąpiło 22 zawodników  i 3 zawodniczki w 4 kategoriach. Turniej otworzył Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek. Po bardzo wyrównanych i zaciętych pojedynkach zwycięzcami zostali:
Kat I / rocznik 2002 i młodsi / 1. Duda Tomasz- Olbrachtów
Kat. II -Amatorzy  1. Piotrowski Zbigniew - Żary
Kat.III- Mieszkańcy gminy wiejskiej Zary 1.Bartosz Grażyna - Mirostowice Górne
Kat. IV Zrzeszeni 1. Iwuć Stefan- Łęknica.
Najlepsi otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez LKS BŁĘKITNI OLBRACHTÓW i GMINĘ ŻARY.
Organizatorem i sędzią głównym był Dariusz Hawełka

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Turniej tenisa stołowego

XI Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy

Wójt Gminy Żary serdecznie zaprasza do udziału w XI Gminnym Konkursie Bożonarodzeniowym. Więcej informacjji w załącznikach.

Załączniki

UWAGA!

Informujemy, że firma PEKOM S.A 12.11.2018r., pracuje, w związku z tym odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem.
1 2 3 4
Baner: kalendarz_imprez_2018Baner: info_z_gminy_zaryBaner: produkty_pograniczaBaner: psy_adopcja
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: live_rada

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej