• Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

Życzenia na Dzień Matki

Projekt Zdalna Szkoła

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli
 
Program Zdalna Szkoła
 
W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć w szkołach mogliśmy starać się o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. 
 
Dodatkowe pieniądze to efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół.
 
Kwota wsparcia jaką otrzymamy została powiązana z liczbą uczniów w gminie i w przypadku naszej gminy jest to kwota 60 000 zł, za które udało nam się zakupić 36 notebooków.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: zdalna szkoła

Sprzęt za pośrednictwem szkół został użyczony dla uczniów i nauczycieli, którzy mieli największe trudności z uczestnictwem w zdalnym nauczaniu ze względu na brak niezbędnego sprzętu. Po zakończeniu zdalnego nauczania zakupiony sprzęt przekazany zostanie do naszych szkół.
 
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Opieka dla dzieci przedszkolnych w czasie epidemii

W związku z komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego o możliwości uruchomienia  opieki dla przedszkolaków, których rodzice muszą wrócić do pracy i nie mogą sprawować osobistej opieki nad dziećmi, informujemy, że:
- po zapoznaniu się z wytycznymi GIS,
- oraz po analizie potrzeb i możliwości poszczególnych placówek
opieka zostanie zapewniona od 11 do 22 maja w Gminnym Przedszkolu w Grabiku.
 
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem placówki do przyjęcia dzieci zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu.
 
Wszelkie informacje związane z pobytem dzieci uzyskać można w placówce Zespołu Szkół w Grabiku pod numerem telefonu: 68 362 07 08.
 
Prosimy o sprawdzanie strony  Zespołu Szkół w Grabiku w celu zapoznawania się z kolejnymi komunikatami.

UWAGA, WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE !!!

W związku z komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego o możliwości uruchomienia od 6 maja 2020 opieki dla przedszkolaków, których rodzice muszą wrócić do pracy i nie mogą sprawować osobistej opieki nad dziećmi, informujemy, że:
- rozpoczęte zostały prace związane z analizą potrzeb na zorganizowanie opieki;
- trwają prace związane z określeniem i zapewnieniem bezpiecznych warunków  pobytu w placówkach.
 
Prosimy o sprawdzanie strony w celu zapoznawania się z kolejnymi komunikatami.

ZMIANA TERMINU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568) informujemy, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów. Dotychczasowe przepisy przewidują, że opłatę uiszcza się w terminie do 31 marca za dany rok z góry.

Komunikat dotyczący wypłat z GOPS

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  i koniecznością ograniczenia wypłat gotówkowych informuję, że osobom które do 03.04.2020r. dostarczą do GOPS Żary numer konta bankowego, wszystkie świadczenia zostaną przekazane do dnia 10.04.2020 (przed świętami).
Wypłaty w formie gotówkowej będą realizowane wyłącznie w ostatnim tygodniu kwietnia.
Ponadto przypominam, że ze względu na zagrożenie zakażeniem i wprowadzanie zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeń, w tym rekomendacji  w sprawie obrotu bezgotówkowego, istnieje możliwość wprowadzenia dalszych zmian i ograniczeń w związku z wypłatą w kasie GOPS, w tym do zmiany terminu wypłat jak również całkowitego wstrzymania wypłat gotówkowych.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WNIOSKÓW DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gminy zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:
1. Zaleca się o składanie wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, złożonych w urnie,  ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek
i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).

INFOLINIA DLA OBYWATELI

W związku z rozpowszechnianiem się koronowirusa COVID-19 i potrzebą udzielania pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji informuję, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej , została uruchomiona infolinia dla obywateli w celu udzielenia niezbędnych informacji i pomocy osobom potrzebującym:
 W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
I W DNI WOLNE OD PRACY
CZYNNE SĄ NUMERY TELEFONÓW
W GODZINACH OD 7.30  DO 19.00
(68) 470 73 21
+48 884 033 028
Wójt Gminy
Leszek Mrożek

UWAGA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI

W związku z zamknięciem placówek oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym.
Nowy harmonogram w załączeniu.
Dodatkowo informujemy, że dokumenty można składać w terminie 19-31 marca br. poprzez włożenie do specjalnie przygotowanych skrzynek przed głównym wejściem do szkoły (prosimy o nie wchodzenie do budynków).
Skrzynki wystawione są w godzinach 7.00-15.00.
Dokumenty można wysłać także pocztą, za termin dostarczenia uznaje się termin otrzymania dokumentów przez szkołę (a nie termin nadania na poczcie).
W razie wątpliwości telefoniczne informacje można uzyskać w szkołach lub Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (68 363 00 40).

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 15
Baner: kalendarz_imprez_2020Baner: info_z_gminy_zaryBaner: produkty_pograniczaBaner: psy_adopcja
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: pit_banerBaner: euroregion_nsb

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej