Logo: BIP Logo: Facebook
 • Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Aktualności

Mieszkanie dla absolwenta. Do kogo skierowany jest program?

Celem programu „Mieszkanie dla absolwenta” jest wsparcie w rozpoczynaniu niezależnego życia absolwentów z niepełnosprawnością kończących naukę w szkołach, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań.
Wysokość dofinansowania będzie zależna od lokalizacji mieszkania, oraz od niepełnosprawności absolwenta.
Na wyższe dofinansowanie będą mogły liczyć osoby poruszające się na wózkach, czyli wymagające mieszkania bez barier architektonicznych.
Szczegóły znajdziecie w załączniku.

Załączniki

Zagrali w tenisa stołowego dla WOŚP

Pod hasłem „Gramy bo lubimy” 29.01.2023r. w Olbrachtowie odbyła się  kolejna edycja  Turnieju Tenisa Stołowego na rzecz 31 Finału WOŚP. Do orkiestrowej puszki zebrano 1101,00 zł!
Do zmagań przystąpiło 35 zawodników z: Zielonej Góry, Lubska, Żagania, Zgorzelca, Jerzmanowa, Podmokle Małe , Grabika, Mirostowic Dolnych i Górnych, Żar, Lipinek i Olbrachtowa. Grano w 4 kategoriach. Zmagania rozpoczęły się o godz. 10.00 a zakończyły o 16.00. W sumie rozegrano 98 meczów. Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy zrzeszeni- 16 osób.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
- Kobiety :  
                     1. Lesiak Monika – Lubsko
                     2. Bartosz Grażyna - Mirostowice Górne
                     3. Starczewska Barbara - Zgorzelec
 
-  Mieszkańcy Gminy wiejskiej Żary :
                     1. Dobek Krzysztof - Mirostowice Dolne
                      2. Duda Tomasz- Olbrachtów
                      3. Hawełka Łukasz - Olbrachtów
                      4. Strojny Janusz- Olbrachtów
 
- Amator :
                   1. Niekało Krzysztof - Żary
                   2. Duda Adam - Żary
                   3. Kowalski Wojciech - Olbrachtów
                   4. Kania Nathan - Podmokle
 
- Zrzeszeni :
                     1. Kania Przemysław - Podmokle
                     2. Paszczeniuk Dawid - Żary
                     3. Kłudkowski Bartosz - Grabik
                     4. Lesiak Dominika - Lubsko
Do puszki zebrano 1101,00 zł. Najlepsi otrzymali statuetki i nagrody ufundowane przez Gminę Żary i LKS Błękitni Olbrachtów. Organizatorem i sędzią głównym był Dariusz Hawełka. Do zobaczenia za rok!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Turniej Tenisa Stołowego WOŚP 23

Masz zużyte opony, dętki i nie wiesz co z nimi zrobić? Podpowiadamy!

Firma prowadzi zbiórkę opon samochodowych, motocyklowych, tych ze sprzętu rolniczego. 
Szczegóły na ulotce.

Kiedy zapisy dzieci do I klas?

Przypominamy, że kandydaci do szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu  na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń  (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dokumenty należy złożyć w wybranej szkole w terminie do 22.03.2023 r.
 
Kandydaci spoza obwodu
Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które rozpocznie się w kwietniu.
 
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.
 
Poniżej Zarządzenie w sprawie ustalenia  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz informacja o zasadach rekrutacji z kryteriami naboru oraz wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.
 
 
 
 
 

Załączniki

Wkrótce rusza rekrutacja do przedszkola w Grabiku i oddziałów przedszkolnych

W marcu rozpocznie się rekrutacja do przedszkola w Grabiku oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żary, a do 24 lutego rodzice mają czas na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.
 
Poniżej znajdziecie Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz informacja o zasadach rekrutacji z kryteriami naboru oraz wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki

Ruszył nabór wniosków do programu "Niepodległa" na 2023 rok

Do 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59 można składać wnioski do programu dotacyjnego "Niepodległa" na 2023 r. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Tegoroczny program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.
W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Budżet Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w 2023 roku wynosi 6 mln zł.
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:
 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),
 2. organizacje pozarządowe.
 
Na przygotowanie i złożenie wniosków beneficjenci mają czas do 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59.
Zadania będzie można realizować od 25 kwietnia 2023 do 20 listopada 2023 roku.
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnie wyższe;
 4. instytucje kultury;
 5. organizacje pozarządowe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.
Wnioski należy skłądać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.
W ramach programu można realizować następujące zadania:
 1. wystawy wraz z katalogami;
 2. rekonstrukcje historyczne;
 3. festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
 4. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
 5. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 6. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
 7. murale;
 8. zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).
Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.
Dokumenty do pobrania:

Pamiętaj o odśnieżeniu dachu

Gmina Żary przypomina o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli, na budynkach zlokalizowanych na terenie Państwa nieruchomości.

Załączniki

Anielskie śpiewanie na XI Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek

Najpiękniejszych polskich kolęd można było wysłuchać 24 stycznia podczas XI Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2023. Jego gospodarzem w tym roku była Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej.
W zimowej, świątecznej scenerii uczniowie siedmiu gminnych szkół zaprezentowali się w trzech kategoriach wiekowych  (wychowanie przedszkolne, klasy I-IV, klasy V-VIII).
Jury  w składzie : ks. Ziemowit Katulski - proboszcz sieniawskiej parafii, Lucyna Kliszczak oraz Sylwia Sługocka, wysłuchało 18 prezentacji. Na scenie świetlicy wiejskiej w Sieniawie Żarskiej wystąpiło w sumie 31 wykonawców.
Komisja konkursowa wyłoniła 6 laureatów, przyznała także 4 wyróżnienia. Oto one.
Kategoria I – wychowanie przedszkolne:
Laureat:
- Zespół „Żabki” – ZS Grabik
- Filip Zatylny – SP Lubanice
Wyróżnienie:
- Igor Chadajski – SP Bieniów
Kategoria II – klasy I - IV:
Laureat:
- Zespół „Oremus” (Oliwia Rewaj, Milena Staszkovian, Dominik Rewaj) – SP Złotnik
- Gabriela Zatylna – SP Lubanice
Wyróżnienie:
- Zespół „Kaja i Błażej” (Kaja Peszek, Błażej Paszkiewicz) – SP Sieniawa Żarska
- Lena Femlak – ZS Grabik
Kategoria III – klasy IV - VIII:
Laureat:
- Zespół „Bez Nazwy” (Natalia Piter, Oliwia Zdunek, Vanessa Jurczak) – SP Olbrachtów
- Lena Femlak – ZS Grabik
 Wyróżnienie:
- Zespół „Oremus” (Kinga Strzelczak, Karolina Kuros) – SP Złotnik
- Wysłuchaliśmy przepięknych tradycyjnych polskich kolęd wykonanych z wielką radością i entuzjazmem, wszystkich nam przypomniały świąteczny nastrój- podsumował konkurs Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.- Dziękuję za zaangażowanie uczniom i opiekunom.
 Zwycięzcy zdobyli dla szkół okolicznościowe statuetki - figury aniołów.
Wszyscy otrzymali upominki za udział - figurki aniołków- symbol tego konkursu, gadżety gminne i słodycze ufundowane przez Wójta Gminy Żary.
Poczęstunek sponsorowali Państwo Anna i Eugeniusz Ślawscy
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

93Galeria zdjęć: Gminny Konkurs Kolęd Sieniawa 23

Gminna delegacja z wizytą w Neuhausen Spree

W ramach spotkania noworocznego w dniu 25 stycznia 2023 delegacja z Gminy Żary na czele z Panem Wójtem – Leszkiem Mrożkiem oraz przedstawicielami Fundacji Natura Polska – Panem Tomaszem Żółkiewiczem i Krzysztofem Piasecznym uczestniczyła w kolejnym spotkaniu partnerskim w Gminie Neuhausen - Spree. 
Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji gospodarczej w obu Gminach, aktualnych projektów realizowanych z Fundacją Natura Polska  oraz pomysłów Gmin na przyszłe przedsięwzięcia w zakresie turystyki, ochrony klimatu i edukacji oraz planowanych uroczystości organizowanych w 2023 po obu stronach granicy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Wizyta w Neuhausen Spree 23

Ważna informacja dla interesantów Urzędu Gminy

W dniach 2, 9, 16 lutego 2023 roku pokój 101 (podatki) będzie nieczynny dla interesantów. 
Sprawy pilne- informacja w pokoju 104a i 104.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
1 2 3 4 5 6 ... 79
Baner: Dodatek węglowyBaner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacje
Baner: info_z_gminy_zaryBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej