Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Rusza nabór do Szkoły Muzycznej w Żarach

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. P. Telemanna w Żarach ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025.
 
Szczegóły znajdziecie na plakacie

Rycerze Św. Floriana obchodzili swoje święto

Obchody Gminnego Dnia Strażaka w tym roku odbyły się 10 maja w Lubanicach. 
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą, której przewodniczył Kapelan Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żary ks. Ziemowit Katulski. Następnie goście udali się do sali wiejskiej w Lubanicach gdzie odbył się uroczysty apel. Dowódcą tegorocznych uroczystości był druh Rafał Winecki, który składał meldunek prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żarach. 
Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary podziękował strażakom za trud i poświęcony czas w czuwaniu nad bezpieczeństwem Gminy Żary i Powiatu Żarskiego. 
Na ręce prezesów złożył  talony podarunkowe. Podczas uroczystości Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia otrzymał druh Mateusz Ostrowski przyznaną przez Polski Czerwony Krzyż.
W obchodach wzięli udział: prezesi z jednostek Gminnych OSP wraz z delegacjami, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach- mł. kpt. Paweł Brela, Komendant Powiatowy Policji w Żarach-  nadkom. Mateusz Domaradzki, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach - kpt. Monika  Karandys-Kazalska, wiceprezes Lubuskiego Zarządu Okręgowego Czerwonawego Krzyża w Zielonej Górze - Jerzy Hryniewicz, nadleśniczy z nadleśnictw Wymiarki, Lipinki oraz Lubsko, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubanicach-  Katarzyna Dominiak, sołtys Lubanic oraz Surowej, przedstawiciele zespołu Czerwona Jarzębina oraz sponsorzy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: DZIEN STRAZAKA 24

25 lat "Jarzębiny" z Sieniawy Żarskiej

W sobotę, 11maja br. Jubileusz 25-lecia działalności świętowały Panie z Zespołu Jarzębina z Sieniawy Żarskiej.
Uroczystość rozpoczęła msza św. w Kościele Parafialnym pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sieniawie Żarskiej. Dalsza część Jubileuszu odbywała się w świetlicy wiejskiej. Zespół pod kierownictwem Sylwii Sługockiej zaprezentował swe umiejętności wokalne,a zaproszonym przedstawiono krótką historię grupy. Sobotni wieczór był okazją do wspólnego świętowania oraz podziękowania paniom za ich zaangażowanie w promocję tradycji i kultury. Jubilatki odebrały  moc życzeń, uścisków i upominków od zgromadzonych gości, a specjalnym wyróżnieniem była nagroda w wysokości  2 tys. zł przyznana zespołowi przez Leszka Mrożka Wójta Gminy Żary, który życzył „Jarzębinkom” wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej aktywności twórczej. Gościnnie wystąpił zespół „Charyzma” z Żar oraz sekcja Flamenco prowadzona przez Lidię Wolanowską.
Życzymy „Jarzębinie” pomyślności, zdrowia, wytrwałości i  aby kolejne lata działalności zespołu przynosiły satysfakcję oraz uznanie lokalnej społeczności.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

40Galeria zdjęć: 24 JARZEBINA 25 lat

Konsultacje społeczne ws. planowanej budowy spalarni w Marszowie

Wójt Gminy Żary informuje o podjęciu z własnej inicjatywy konsultacji społecznych w sprawie planowanej spalarni odpadów w Marszowie (pełna nazwa: „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne wraz z instalacją do przesyłu ciepłej wody dla Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie”.
Konsultacje społeczne trwają od 7 do 28 maja 2024r. i mają charakter ankiet skierowanych przede wszystkim do mieszkańców miejscowości Olszyniec, Marszów, Siodło i Kadłubia. 
W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy stale zamieszkali na obszarze Miejscowości Olszyniec, Marszów, Siodło i Kadłubia, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz organizacje pozarządowe działające na terenie w.w. miejscowości. W konsultacjach mogą wziąć udział również pozostali mieszkańcy z terenu Gminy Żary, stale zamieszkali w Gminie Żary, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
Ankiety można pobrać u sołtysów danych miejscowości lub w Urzędzie Gminy. Informacja o konsultacjach wraz ze wzorem ankiety dostępna jest także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żary (BiP) w zakładce „Konsultacje społeczne”. Wypełnione ankiety można składać do 28 maja do godz. 15:00 na biurze podawczym w Urzędzie Gminy Żary.
Ważne – ankiety niewypełnione lub niepodpisane oraz ankiety złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

Nowe lampy w gminie Żary

Na terenie gminy Żary systematycznie modernizowane jest oświetlenie drogowe. Na przełomie kwietnia i maja br. 39 nowych lamp z inteligentnymi i energooszczędnymi oprawami typu LED postawiono w trzech naszych miejscowościach.
Odbiory inwestycji osobiscie nadzoruje Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
W Łazie stanęło 20 szt, położono tam 677 mb sieci, w Surowej -14 lamp  i 526 m sieci, a w Miłowicach stanęło 5 szt.  i 200 mb sieci.  Odbiór wszystkich odbył się na przełomie kwietnia i maja tego roku.
- W Miłowicach już są oświetlają ulice, natomiast w Łazie i Surowej czekają na wpięcie do sieci. Dlatego mieszkańców tych dwóch  miejscowości prosimy o jeszcze trochę cierpliwości. Lampy tupu LED nie tylko lepiej oświetlają ulice, ale i przekładają się na niższe rachunki za prąd. Są bardziej trwałe i wymagają mniej konserwacji niż tradycyjne oświetlenie – podkreśla Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.- Dzięki temu mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczniej podczas wieczornych spacerów czy powrotów do domu. Łączny koszt inwestycji to 256,5 tys. zł.   

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: LAMPY 24

Życzenia z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek

Życzenia dla Naszych Bibliotekarzy

Zgłoś się na bezpłatne badanie wzroku

16 maja br, na parkingu przy  Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieniowie odbędzie się bezpłatne komputerowe badanie wzroku dla mieszkańców  Gminy Żary.  
Serdecznie zapraszamy, warto skorzystać!
Więcej informacji na plakacie. 
 

Zaprzysiężenie Wójta Gminy Żary i nowej Rady Gminy Żary

We wtorek7 maja 2024 r. o godz. 13:30 odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Gminy w Gminie Żary kadencji 2024-2029.  Rozpoczęło ją wręczenie Radnym zaświadczeń o ich wyborze. Kluczowym elementem obrad było ślubowanie Wójta i 15-stu Radnych. 
Obrady początkowo prowadził  Radny Senior- Jan Gajda. Złożone przez radnych ślubowanie łożyli ślubowanie, ukonstytuowało się nową Rada Gminy Żary.
W dalszej części sesji Radni dokonali wyłonienia przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żary. Na przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury.
Elwira Wentlant - otrzymała 12 głosów,
Marek Kaźmierczak - otrzymał 3 głosy.
Na przewodniczącą Rady Gminy Żary w głosowaniu tajnym wybrano  Elwirę Wentlant. Od tego momentu przejęła ona prowadzenie obrad.
Na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy Żary wybrano w tajnym głosowaniu Panów Krzysztofa Stefanowicza oraz Krzysztofa Jurkiewicza
Po czym przystąpiono do zaprzysiężenia  Leszka Mrożka na Wójta Gminy Żary.
"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg" - tymi słowami w obecności Rady Gminy, sołtysów, kierowników referatów jednostek organizacyjnych gminy oraz zaproszonych gości Leszek Mrożek złożył ślubowanie obejmując po raz trzeci Urząd Wójta. W swoim expose podziękował wszystkim za zaufanie oraz za każdy oddany głos w wyborach samorządowych. Podkreślił, jak ważna jest dla niego współpraca z sołtysami oraz radami sołeckimi, a także zrównoważony rozwój wszystkich sołectw, zapewniał o dalszym wsparciu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i innych organizacji pozarządowych.
Przypomnijmy, rozstrzygnięcie wyborów przyniosła już pierwsza tura. Leszek Mrożek uzyskał 2961 głosów (co stanowi 65,09% głosujących). Frekwencja wyniosła 48,34%
Skład Rady Gminy Żary kadencji (2024-2029)
Marek Kaźmierczak
Grzegorz Teplaków
Przemysław Tomaszewski
Mateusz Moraczewski
Krzysztof Jurkiewicz
Barbara Łozińska
Jan Gajda
Ireneusz Pajdzik
Barbara Litewka
Janusz Werstler
Krzysztof Stefanowicz
Elwira Wentlant
Małgorzata Tymińska
Agata Lechocka- Wąsowicz
Robert Ratajczyk
 
Kolejnym punktem I sesji był wybór składu komisji stałych.
1. Komisja Rewizyjna:
1) Robert Ratajczyk
2) Ireneusz Pajdzik
3) Janusz Werstler
2. Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu:
1) Mateusz Moraczewski
2) Krzysztof Jurkiewicz
3) Barbara Łozińska
 
3. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
1) Jan Gajda
2) Agata Lechocka- Wąsowicz
3) Krzysztof Stefanowicz
 
4.Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia:
1) Barbara Litewka
2) Małgorzata Tymińska
3) Przemysław Tomaszewski
4) Marek Kaźmierczak
 
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1) Barbara Łozińska
2) Przemysław Tomaszewski
3) Ireneusz Pajdzik
4) Grzegorz Teplaków
 
„Staremu -Nowemu" Wójtowi oraz Radnym życzymy powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń. Niech społeczna akceptacja będzie dla nich źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

31Galeria zdjęć: 24I SESJA WyBRANE

I sesja Rady Gminy Żary kadencji 2024-2029

Zawiadamiamy, że zgodnie z &1 Postanowienia Nr 224/2-024 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 kwietnia 2024r., w dniu 7 maja 2024r. o godz. 13.30, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żary ( sala 106) odbędzie się I sesja Rady Gminy Żary.
W porządku obrad m.in. złożenie ślubowania prze radnych i wójta wybranych w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024r. 
 

Załączniki

Zgłoś się i wystąp na tegorocznej Angelanie

Zapraszamy zespoły, chóry i schole do wzięcia udziału w XVI Przeglądzie Piosenki i Pieśni Religijnej Angelana 2024.
Festiwal oraz Festyn Rodzinny odbędą się 15 czerwca 2024r. o godz. 13.00 na placu przy kościele w Olbrachtowie.
Zgłoszenia do 31 maja 2024r. przyjmuje Joanna Lewandowska – dyrektor Festiwalu- Olbrachtów 76,tel. 501 397 299.
Karty zgłoszeniowe oraz regulamin do pobrania poniżej. 

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 117
Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej